Om Heidi Barrett Virksomhedssupport

 

Skal du bruge mere tid på at gøre ting for din virsomhed, som du er god til – udvikle produkter, sælge varer, pleje kunder mm. - og har du brug for at få frigjort nogle ressourcer til dette, så kan Heidi Barrett Virksomhedssupport være den samarbejdspartner, du har brug for.

 

Vi henvender os til mindre virksom-heder og iværksættere, der har brug for hjælp indenfor regnskab og administration, og som ikke har behov for eller mulighed for at fastansætte personale til at løse disse opgaver.

 

Bliv online med dit regnskab

Vi kan hjælpe med det daglige bogholderi, så du altid har opdateret overblik over din økonomi, hvilket vil give dig frihed i dine beslutnings-processer, og du kan fokusere på virksomhedens udvikling. Vi kan yderligere hjælpe med moms, løn og kontakt til offentlige instanser, samt revisoren. Opgaven kan tilpasses efter dit behov.

 

Inden for salg kan vi tilføre din virksomhed kompetencer, så du får hjælp til at udnytte virksomhedens vækstpotentiale, får udviklet vigtige salgs-strategier og får fokus på virksomhedens vision. Samtidig har vi erfaring indenfor salgssupport, kundebesøg og storkundesamarbejde, der kan give din virksomhed et løft i hverdagen.

 

Optimer dine arbejdsprocesser

Selvom man har skabt sin egen virksomhed behøver ledelse og administrative opgaver ikke at have første-prioritet, og vi kan her bidrage med sparring til optimering af arbejdsprocesser, optimal udnyttelse af kompetencer og mere fokus på at få frigjort ressourcer til vækst og udvikling.

 

Vi kan hjælpe dig indenfor alle disse områder, og vi kan hjælpe løbende i hverdagen eller i en afgrænset periode, til en opgave er løst – vi kan hjælpe dig med det, du har mest behov for. Det er dig, der vælger omfanget, og du betaler kun for den tid, vi bruger.

 

 

 

Heidi Barrett • telefon 40 29 47 49 • email heidi@heidibarrett.dk

www.heidibarrett.dk